Tuvākais pasākums
Svētku koncerts, LBTU aula
15.11.2023.
Facebook Twitter Youtube

Pasākumi

19

01.2019.

Koncerts "Ziemas danči", Jelgavas kultūras namā

15

12.2018.

Ziemassvētku balle, Jelgavas pils

08

12.2018.

Sadejošana Jaunolainē

08

12.2018.

Jaunrades deju skate, Slampe

14

11.2018.

Koncerts “Mēs esam Latvijai”, Jelgava, LLU

19

10.2018.

Lauksaimniecības fakultātes absolventu salidojums, Jelgava, LLU

14

09.2018.

Jauno dejotāju uzņemšana

08

07.2018.

XVI DEJU SVĒTKI / Noslēguma koncerts "Zvaigžņu ceļā", Mežaparka Lielā estrāde

07

07.2018.

XVI DEJU SVĒTKI / Mēginājums Noslēguma koncerta "Zvaigžņu ceļā", Mežaparka Lielā estrāde

07

07.2018.

XVI DEJU SVĒTKI / Deju lieluzvaduma"Māras zeme" svētku dalībnieku BALLE, Daugavas stadions

1 2 3 4 5 6 7 8